/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/02/#ubuntu-cat.txt

wagafoGràcies robo, a veure si me'n recordo...09:56
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ui, si és primer dimecres de mes!14:50
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Espero recordar-me'n14:55
giorgiograppaiep! bona nit!18:43
ubuntaires_teleg<rcarreras> Bon vespre. Abans de començar, el servidor de Caliu torna a funcionar des de fa un parell de dies i ja tenim el web i el mirall d'Ubuntu en marxa.19:00
siscoperfecte!19:01
giorgiograppa+119:01
ubuntaires_teleg<rcarreras> Doncs el primer punt de l'ordre del dia és la preparació de la No-Jam telemàtica19:02
ubuntaires_teleg<rcarreras> Hauríem de decidir un dia per fer-lo19:02
ubuntaires_teleg<rcarreras> a l'octubre, preferentment19:03
siscohauria de ser com un mes abans de la festa, oi?19:03
siscosacte, a l'octubre19:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí19:03
sisco17? per dir alguna cosa, no tinc ni idea de si podré o no19:03
josepgallarthola bona nit!!!19:04
sisconanit josepgallart19:04
giorgiograppahola, josepgallart!19:04
josepgallarthola!!!19:05
ubuntaires_teleg<rcarreras> el 17 va bé19:05
ubuntaires_teleg<rcarreras> l'apunto?19:06
sisco+119:06
giorgiograppa+119:06
aniolgarciaEndavant19:06
ubuntaires_teleg<rcarreras> L'apunto!19:07
siscoenga, segon punt ;)19:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> Preparació de la festa engoril·lada telemàtica19:07
giorgiograppaQuina por, goril·les i tot!19:08
wagafoBona nit19:08
giorgiograppahola, wagafo!19:08
sisconanit wagafo19:08
siscotenim lloc per la festa?19:08
aniolgarciaHola!19:08
ubuntaires_teleg<rcarreras> el lloc és l'internet19:08
giorgiograppasi és telepàtica, sisco, no seria molt important :-D19:08
siscoja sé que és telemàtica, vull dir si hi ha alguna proposta19:09
siscosuposo que no19:09
wagafoLloc virtual19:09
siscoi data?19:09
ubuntaires_teleg<rcarreras> no hi ha data, ni ponents, ni res de res.19:09
ubuntaires_teleg<rcarreras> el normal en aquestes dates19:09
siscoval, val19:10
siscoi hauria de ser pel novembre, oi?19:10
sisco14 o 21?19:10
giorgiograppaper mi, millor 1419:10
siscoaixí haurà passat un mes de la no-jam19:10
ubuntaires_teleg<rcarreras> coi, què ràpid vas avui amb les dates19:11
siscodoncs 1419:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> vinga, el 1419:11
siscorcarreras, estic al pc amb un calendari a la vora19:11
josepgallarti no voldrieu intentar ferla presencia?19:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> ja es nota 😊19:11
siscoi suposo que porto 2 dies mirant l'agenda a tothora19:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> @josepgallart jo no19:11
josepgallartok19:12
wagafoPer mi bé, amb el distanciament social tinc disponibles tots els caps de setmana, virtualment19:12
siscojosepgallart, fer-la presencial implica distància, mascareta, etc i no poder tocar el PC d'una altra persona si no tenim desinfectant... seria complicat19:12
wagafoA més de momen hi ha limitació de nombre de gent que es pot reunir, quina merda19:13
giorgiograppaa més, les possibilitats que es pogués fer presencial són moooooolt incertes.19:13
siscoenga, telemàtica19:13
giorgiograppatelepàtica!19:13
josepgallartok o entenc19:13
giorgiograppaa veure, ponències: creieu que hi hauria interés per l'autohospedatge? podria preguntar al Xaloc si s'anima a fer una vidrioxerrada sobre el Yunohost19:15
ubuntaires_teleg<cubells> Bones19:15
siscoestaria bé, ja m'he perdut 2-3 sessions de Yunohost en diferents espais19:15
wagafoBona nit, cubells19:16
ubuntaires_teleg<cubells> Bona nit mestrw19:16
ubuntaires_teleg<cubells> *mestre19:16
ubuntaires_teleg<rcarreras> yunohost sempre està bé19:16
giorgiograppajustament, va ser en una sessió que va fer als Domingos Negros que m'hi vaig interessar; ho va fer molt bé, té facilitat.19:16
giorgiograppaok, doncs li ho propose; ara està vivint a l'estranger, però crec que ja té els temes «d'intendència digital» solucionats, falta que li vaja be data19:17
wagafoEl que sigui telemàtic potser ens facilita trobar ponents19:19
ubuntaires_teleg<rcarreras> ja ho veurem. Faré la crida a la participació a final de mes.19:19
giorgiograppaJa li he enviat un missatge :)19:21
ubuntaires_teleg<josepgallart> molt be!!19:22
ubuntaires_teleg<rcarreras> molt bé, feina feta19:22
ubuntaires_teleg<rcarreras> alguna cosa més, o passem al tercer punt?19:22
wagafoEndavant19:23
sisco3r punt19:23
ubuntaires_teleg<rcarreras> Planeta ubuntu-cat. Val la pena mantenir-lo?19:23
ubuntaires_teleg<rcarreras> l'estic buscant i no el trobo 😊19:24
siscoque parlin els «masovers» en relació a les possibles qüestions tècniques, però crec que tot i que la idea siga molt bona hores d'ara no té gaire sentit19:24
siscoels meus 5 ¢19:25
wagafoEl Planet ara és un mòdul de la web, continua funcionan bé.19:25
ubuntaires_teleg<rcarreras> i on és?19:25
siscodoncs si no demana menjar ni manteniment es pot deixar19:25
ubuntaires_teleg<rcarreras> encara no l'he trobat19:25
siscohttps://www.ubuntu.cat/planet19:26
ubuntaires_teleg<rcarreras> març, maig i agost, les tres darreres entrades19:26
ubuntaires_teleg<rcarreras> jo crec que no cal tenir-lo19:27
siscoencara em semblen recents19:27
siscom'esperava que fes més dies de les últimes entrades19:27
wagafoI... si la gent no escriu...19:27
ubuntaires_teleg<rcarreras> clar, és això, no que el planeta no sigui bona idea19:27
wagafoJo crec que fa bonic a la web19:28
siscosacte, no sé, feu com us sembli, no tinc clar si cal o no19:28
siscosi no implica cap manteniment crec que el podem deixar19:28
ubuntaires_teleg<rcarreras> ei, si fa bonic, a mi ja em va bé, que no porta feina.19:28
siscodoncs deixem-lo19:28
wagafoLa web s'actualitza d'acord amb el que produeix la gent19:29
siscoquè fem, el deixem?19:30
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí, no porta feina.19:30
wagafoJo he mirat les entrades i estan força actualitzades, fins i tot hi ha una de la crisi del Barça, que no hauria de ser-hi, però bé19:30
siscodoncs ja està... crec que no hi ha més punts, oi?19:30
ubuntaires_teleg<rcarreras> no hi ha res més19:31
siscodoncs us deixo que m'he de posar a fer sopar... ens llegim19:31
siscoque tingueu una bona tornada a la feina19:31
wagafoBona nit19:31
ubuntaires_teleg<rcarreras> bona nit, jo ja fa estona que he sopat19:31
sisconanit19:31
josepgallartBona nit!!19:31
wagafoIgualment19:31
aniolgarciaIgualment! Bona nit!19:31
giorgiograppaBona nit!19:32
ubuntaires_teleg<ggrappa> Companys, ja tenim al Xaloc per a la xerrada sobre el Yunohost 😁20:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> Coi, que ràpid.20:12
ubuntaires_teleg<rcarreras> Ja està apuntat al wiki20:13
ubuntaires_teleg<ggrappa> Caram! Tu també ets ràpid!20:14
ubuntaires_teleg<rcarreras> Jo ja ho tenia fet.:-)20:15
ubuntaires_teleg<ggrappa> Hahahaha!20:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!