/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/03/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon dia, a caldes com que segur que som meins de 10 persones ens trobarem al centre per seguir la festa tots junts dinarem al bar i a la tarda seguirem08:57
ubuntaires_teleg<ggrappa> Què cal fer per federar el blog a l'Ubuntu-planet? Crec que algun dels blogs antics el tenia federat; ara que en tinc un de nou, autohospedat (ouiea!), potser torne a publicar amb certa freqüencia. Hi ha manera de federar només els articles d'una certa categoria o etiqueta? Per evitar temes no informàtics, dic.09:33
ubuntaires_teleg<cubells> @ggrappa [Què cal fer per federar el blog a l'Ubuntu-planet? Crec que algun dels blogs ant …], Sí10:10
ubuntaires_teleg<wagafo> Després us explico, ara soc a cal dentista, i no puc parlar...10:54
ubuntaires_teleg<wagafo> El teu ja hi és, Cubells10:54
ubuntaires_teleg<cubells> Ja, el que no tinc temps és de dir-li al @ggrappa com es fa.10:55
ubuntaires_teleg<cubells> Per això he contestat que sí, i sabia que anaves a contestar-li tu.10:56
ubuntaires_teleg<ggrappa> Tranquils, quan pugueu 😊.19:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!