/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/04/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<wagafo> @ggrappa [Què cal fer per federar el blog a l'Ubuntu-planet? Crec que algun dels blogs ant …], Per afegir un canal, la plataforma on estigui allotjat el teu blog hauria de producir un enllaç per llegir el canal RSS. Simplement ens hauries de passar aquest enllaç i podem afegir el teu blog.   … Per exempel a Wordpress són enllaços d14:30
ubuntaires_telegel tipus: … http://example.com/?feed=rss … o  … http://example.com/feed  … si fas servir enllaços permanent, i a Drupal semblant. … Per posar al Planet sols temes específics, la plataforma que fas servir per al blog hauria de permetre categoritzar el contingut (crear "tags"). Per exemple a Wordpress un cop creada la categoria que vols es veuria que14:30
ubuntaires_teleglcom com ara: … http://www.example.com/tag/tagname/feed … o a Drupal: … http:/www.example.com/taxonomy/term/11/feed … o semblant. … En aquest cas ens hauries de passar aquest últim enllaç.14:30
ubuntaires_teleg<rcarreras> Doncs ja que ens hi posem, posa-hi el meu, que deu estar malament  i no surten les entrades de maig: https://rcarreras.caliu.cat/feed/14:37
ubuntaires_teleg<wagafo> @rcarreras [Doncs ja que ens hi posem, posa-hi el meu, que deu estar malament  i no surten l …], Sembla haver-hi algun problema. L'error que dóna és: … "El canal de Blog de Rafael Carreras sembla trencat, degut a l'error "Reserved XML Name" a la línia 1."14:47
ubuntaires_teleg<rcarreras> vaja, ho hauré de mirar, gràcies.14:47
ubuntaires_teleg<ggrappa> @wagafo [Per afegir un canal, la plataforma on estigui allotjat el teu blog hauria de pro …], Gràcies, Walter, demà ho miraré 😊.21:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!