/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/11/#ubuntu-nl.txt

CugelEva Jinek, zo typisch. https://www.mediacourant.nl/2020/09/eva-jinek-verbijsterd-kennen-jullie-kardashians-niet/07:07
selckinmoet ik die cardies nu ook al in ubuntu channel zien07:08
* selckin slaps Cugel07:08
Cugelpotdrie zit ik verkeerd. Ik ga snel rebooten want dat mag wel!07:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!