/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/16/#ubuntu-hr.txt

=== _chaky_ is now known as chaky
jellyza 2 godine će windowsi raditi na linux kernelu i h-vu07:24
dodobasah zaboravio sam da carnet nema mogunsot uredivanja DNS zapisa .. nego samo registriras domenu pa sam trazi NSove ... 09:59
dodobasimate neki za preporucit ?09:59
obrutja sam to rijesio s vlastitim vritualkama na hetzneru jer mi ionako super dodju za druge stvari10:01
obrutimam gore vlastiti DNS, mail server i jos ponesto korisnih djidja za svakodnevne zivotne potrbe10:02
dodobasne mogu ni prebacit na cloudflare ... ako domena nije aktivna ... iako cloudflare omogucava DNS management ...10:03
jellyja koristim iskonov ili od registrara10:35
jellyiskonov zato što znam admina, ne postoji API za korisnike (za sad ;-)10:36
jellyVRITualke su dobra riječ11:47
obrutuvijek se cudim i ne mogu se nacudit kako je svijet funkcionirao bez network namespaceova :P12:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!