/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/17/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> per si voleu trastejar amb el pinephone:06:41
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Fwd from Soberanía Tecnológica: Ríete del inicio dual con p-boot, una imagen que te permite ejecutar ¡13 distribuciones! en tu PinePhone … Enlace: https://ift.tt/32A1Or506:41
ubuntaires_teleg<wagafo> Bo per fer presentacions.11:49
ubuntaires_teleg<wagafo> Va lent però, encara està lluny de poder-se fer servir a diari, en totes les distribucions11:51
ubuntaires_teleg<wagafo> La bateria per exemple sols dura unes cinc hores en standby. Usant-lo en una hora te la carregues.11:53
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [per si voleu trastejar amb el pinephone:], Interessant, molt, per a conèixer-les! Llàstima, per començar, del problema que apunta el Walter, la bateria: si el vols fer servir, has de poder posar-lo a carregar cada tres o quatre hores.13:46
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Llàstima14:28
ubuntaires_teleg<wagafo> Millorarà, se li han d'optimitzar moltes coses. Paciència.17:20
Parufito[m]Quin és el nom del canal de telegram?22:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!