/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/19/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Nota de premsa … DIA DE LA LLIBERTAT DEL PROGRAMARI A CATALUNYA … El proper dissabte 19 de setembre se celebra a tot el món[1] el Dia de la Llibertat del Programari o Software Freedom Day[2], diada que compta amb el lideratge de la Digital Freedom Foundation i el suport d’empreses i organitzacions com la Free Software Foundation10:37
ubuntaires_telegEurope. … La celebració que s’inicià l’any 2004, es realitza any rere any a Barcelona des del 2005 de la mà de Caliu[3]. … Ens veurem per vídeo-conferència, amb un conjunt de xerrades diverses que ocuparan la tarda des de les 16:30 h i fins a les 20:30 h. … Podeu veure totes les activitats a: http://dlp.caliu.cat10:37
ubuntaires_teleg<josepgallart> Presentació … Dissabte 19 de setembre de 2020, se celebra a tot el món el 17è Dia de la Llibertat del Programari (Software Freedom Day). Aquí farem xerrades de diversos programes lliures per tal de donar informació a tothom que hi estigués interessat al canal DLP2020 de Jitsi.10:42
ubuntaires_teleg<josepgallart> https://rcarreras.caliu.cat/2020/09/13/dia-de-la-llibertat-del-programari-2020/10:58
ubuntaires_teleg<rcarreras> Què xulo, no? A veure si hi puc anar. 😄11:01
ubuntaires_teleg<aniolm> @rcarreras [Què xulo, no? A veure si hi puc anar. 😄], Per què no ho poses al planeta? :P11:04
ubuntaires_teleg<rcarreras> hehe11:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!