/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/21/#ubuntu-si.txt

kubanckaj pa to k nlb.si in vse kar se tiče njega ne deluje..11:29
zbeCrazyLemon, a 2a00:ee2:6000:800::1 mas od svojga ispja?12:43
zbeOk siol. Zanima me namrec kasn prefix dajejo. /56?12:45
CrazyLemonzbe TS ja in /56 ja13:08
zbeOk morm pol pisat na A1 kva nj delam s /64. Se jebem 3 dni kk zrihtat pol pa vidm daj to bl mission impossible. Bojo zgleda se oni rabl ksn RFC prebrat...13:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!