/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/22/#ubuntu-si.txt

D000m3nLep pozdrav,12:09
D000m3nna stari računalnik (najverjetneje šteje 15+ let) sem naložil Lubuntu 18.04. TEžavo predstavlja brskalnik FIrefox, ki se ob vsakem zagonu zruši. NAložil sem Dillo, a je ta program zelo omejen pri svojih funkcijah. So kakšne alternative za stare sisteme, ki se vsaj približajo normalnemu delovanju?12:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!