/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/24/#ubuntu-nl.txt

Mustangman1966Goedemorgen, heeft iemand een idee, waarom Torbrowser niet opstart? Ik heb geprobeerd via de Torbrowser Launcher het opnieuw te installeren, maar hij blijft hangen op "Handtekening verifieƫren"09:27
Cugel3Ik denk dat het niet lukt om de handtekening te verifieren?09:51
Mustangman1966En wat kan ik nu doen om alsnog de Torbrowser te kunnen laten werken?09:53
Cugel3Nou, eh, tja.12:17
=== oer is now known as oerheks
SCHAPiEDat kan allerlei oorzaken hebben.16:21
Cugel3Ik denk het ook.17:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!