/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/25/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> He afegit una xerrada a la festa ubuntaire, si no s'omplen els llocs buits podria fer-ne altres08:00
ubuntaires_teleg<rcarreras> Exceŀlent08:07
ubuntaires_teleg<wagafo> Jo penso que aquest cop descanso, podria tornar a fer una sobre els mòbils Linux, però m'agradaria actualitzar-la respecte l'última, i m'agafa amb molta feina.09:27
ubuntaires_teleg<cubells> Cap problema mestre09:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!