/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/09/29/#ubuntu-dk-moede.txt

MomsemorDer er ikke meget liv herinde, så jeg hopper ud igen - vi ses d. 27. oktober :-)18:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!