/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/02/#ubuntu-nl.txt

CugelVan harte!06:33
Maikdank je Cugel07:13
CugelAls je als member wil dat wij ons op een bepaalde manier voor de goede zaak inzetten, laat het dan gerust weten.08:39
Maikzal ik doen ;)08:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!