/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/04/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Fwd from El Punt Avui 🎗: [[Avançament](https://t.me/elpuntavui)[Avançament editorial: 'Ubuntu': la revolta global, de @raulromeva](http://www.elpuntavui.cat/comunicacio/article/20-comunicacio/1857917-ubuntu-la-revolta-global.html?utm_source=telegram&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes) … 👉 Ens podeu seguir a @elpuntavui09:23
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @rcarreras [Avançament editorial: 'Ubuntu': la revolta global, de @raulromeva … 👉 Ens podeu …], Molt interessant, més enllà de què anomeni el sistema operatiu09:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!