/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/07/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> Yeah08:03
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ai, doncs jo no sé si estaré despert tan tard! 😴😴😴😴😴😴17:57
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> avui sí que podré venir18:03
rcarrerasbon vespre19:00
sisco_hola19:00
josepgallartbon vespre19:00
sisco_puntual, molt bé19:00
rcarrerasel primer punt és la preparació de la no-jam del 1719:01
rcarrerashem de quedar a una hora, fer el cafè i treballar19:01
sisco_jo no podré participar, sap greu... darrerament estic fallant molt19:02
josepgallartjo no estic segur pero es provable que no19:02
rcarrerassuposo que farem traduccions, però es pot treballar en el que calgui19:02
rcarrerasla darrera va anar molt bé i es va fer molta feina19:03
sisco_les traduccions sempre són benvingudes19:03
sisco_bé, de fet tota la feina és benvinguda19:03
rcarrerasestà bé si quedem a les 9:30, fem el cafè i comencem a treballar a les 10:00 h?19:03
sisco_suposo, ja dic que no puc venir19:04
sisco_no sé si hi ha algú seguint pel telegram, però d'aquí sembla que l'únic assegurat ets tu, rcarreras19:05
rcarrerasbé, ja faré alguna cosa, suposo :-)19:06
sisco_:)19:06
rcarrerassegur que el wagafo vindrà19:06
ubuntaires_teleg<cubells> Ieee encara esteu?19:06
sisco_iep, nanit cubells19:06
sisco_acabem de començar19:07
ubuntaires_teleg<cubells> Ok19:07
rcarrerasparlàvem de que traduïrem molt el dia de la no-jam, el 1719:08
rcarrerassi no hi ha res més, passem al segon punt19:08
sisco_endavant19:08
rcarrerasPreparació de la festa engoril·lada telemàtica del 14 de novembre19:09
rcarrerasla graella ja va encarrilada, en principi19:09
rcarrerasi crec que no cal fer gaire feina, ni dinar, ni res de tot allà19:10
rcarrerasallò19:10
sisco_el programa fa bona fila: https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/GroovyGorilla#Lloc_i_programa_d.27activitats19:10
josepgallarthola uns cuans quedem per dinar al Centre de Caldes si algu vol venir, cal avisar amb temps19:11
ubuntaires_teleg<cubells> @josepgallart [<josepgallart> hola uns cuans quedem per dinar al Centre de Caldes si algu vol v …], bon apunt19:11
ubuntaires_teleg<cubells> jo no aniré :D19:11
sisco_XDDDDDDDDDDDDDDdd19:11
sisco_pensava que anaves a dir que sí19:12
ubuntaires_teleg<cubells> si no hi tinguérem això del coronavirus sí19:12
sisco_ok19:12
sisco_però llavors no seria telemàtica19:12
josepgallartseguirem la festa des de el centre tambe19:13
sisco_molt bé19:13
sisco_és una bona idea19:13
sisco_però ara mateix no em veig amb cor de replicar-la a Lleida19:13
sisco_estic for19:14
sisco_estic força enfeinat19:14
josepgallartjo com que es just el contrari19:14
josepgallart:-D19:14
sisco_:)19:14
rcarrerasmolt bé, doncs anem al tercer punt19:15
sisco_enga, el de més xixa19:15
rcarrerasCanvi de lloc per la festa (meet.guifi.net, framatalk.org)19:15
rcarreraspels que no ho sabeu, el servidor de jitsi on anem normalment està allotjat a l'AWS d'Amazon19:15
rcarrerasi això no ens agrada19:16
rcarrerasa la llista de debian van muntar una mica de pollastre perquè el DLP el fèiem allà19:16
rcarrerasjo, la veritat, no en tenia ni idea19:16
sisco_jo tampoc ho sabia19:16
sisco_i em va semblar una molt bona observació19:17
rcarrerasperò es veu que aquests de guifi tenen un servidor que podríem usar19:17
rcarrerasi és d'esperar que sigui bo19:17
rcarrerastotal, que s'hi hauria de fer una prova de càrrega per tal de provar-lo19:17
sisco_em sembla perfecte19:18
rcarrerasi això vol dir quedar un dia i una hora per xerrar i veure si aguanta19:18
josepgallart+119:18
sisco_+119:18
sisco_nanit wagafo19:19
wagafobona nite, per poc m'oblido de connetar-me19:19
sisco_estem discutint el 3r punt:  Canvi de lloc per la festa (meet.guifi.net, framatalk.org)19:19
sisco_sembla que no li ha agradat el tema al wagafo :(19:20
wgafohe tornat, sí que m'agrada19:22
sisco_:)19:22
rcarrerassembla que té problemes de connexió19:22
rcarrerasdoncs hem de quedar per fer una prova19:22
wgafoés que estic en una table on no trobo el riot19:22
sisco_caldria buscar dia i hora, oi?19:22
rcarrerasaixò19:22
sisco_podem moure-ho pel telegram o per la llista? a veure si així participa més gent19:23
rcarrerassí, avisarem a la llista, clar19:23
sisco_doncs passem a l'últim punt, si us sembla19:23
wgafoendavan19:24
rcarrerasun moment, si preguntem a la llista un dia i una hora, serà un merder19:24
wgafomillor prroposar una hora concreta19:24
sisco_cert, proposem 2-3 dates i triem  la més votada19:24
rcarrerasexacte19:25
wgafoi un dia és clar19:25
rcarrerasperò votar a la llista?19:25
rcarrerassi de cas, podem fer això al telegram19:25
rcarrerasi avisar a la llista de la data i hora decidits19:25
wgafoA veure, l'hora hauria de ser les 10:00, oi, i dia, algun dissabte. Hi ha més opcions?19:25
sisco_doncs fem-ho al telegram i l'opció més votada la publiquem a la llista19:25
rcarrerasque a la llista hi ha molta gent19:26
rcarrerassí que hi ha més opcions, dimecres a les 19h, per exemple19:26
sisco_si no és un dissabte hauria de ser un diumenge, però crec que dissabte és millor19:26
rcarrerasbé, doncs anem acotant19:27
rcarrerasja ho farem al telegram, d'acord?19:27
wgafoTambé podria ser un divendres a la tarda, però hi ha menys temps19:27
sisco_sí, sí19:27
wgafoD'acord19:27
sisco_ara que hi penso crec que seria millor en la franja horària de la festa19:28
sisco_suposo que així podem reproduir millor el que pot passar el dia de la festa19:28
rcarrerassí, un dissabte a les 1019:28
sisco_fet19:28
wgafoSembla bona idea, sisco_19:29
sisco_gràcies wgafo19:29
sisco_també crec que hauria de ser un dissabte d'octubre per poder buscar alternativa suposant que no funcionés19:29
rcarreras19:30
rcarrerasel 17 ja està ocupat, així que queda el 10 (que falta poc) o el 24 o 3119:31
wgafoper fer proves tampoc no cal gaire estona, amb mitja hora potser en tenim prou19:31
sisco_jo el 10 tampoc podré (demà operen a ma mare i he de baixar a València per estar amb ella a l'hospital)19:31
sisco_cert wgafo19:32
rcarrerasvaja, que vagi bé, sisco_19:32
sisco_esperem que sí, gràcies rcarreras19:32
wgafoAixò, sisco_19:32
sisco_gràcies19:32
josepgallartque vagui be, Sisco19:32
sisco_merci a tots19:33
rcarrerasbé, el 24 és el que té més números19:33
ubuntaires_teleg<cubells> @sisco_ [<sisco_> jo el 10 tampoc podré (demà operen a ma mare i he de baixar a València …], osti tu, jo estic ja fa una setmana a l'hospital amb ma mare. Acabe d'arribar...19:33
sisco_proposem-ho al telegrama veure19:33
rcarrerasperò ja quedarem19:33
sisco_tela cubells... tot bé?19:33
wgafobona nit cubells19:33
ubuntaires_teleg<cubells> bé, si no passa res, demà l'alta19:33
sisco_perfecte19:33
ubuntaires_teleg<cubells> bona nit mestre19:34
ubuntaires_teleg<cubells> s'ha tallat la connexió?19:35
sisco_potser podem passar ja a l'últim punt19:35
wgafoens hem quedat tots muts19:35
josepgallart=-O19:36
wgafotots i totes19:36
sisco_crec que falta que rcarreras ens marqui el tempo19:36
wgafoquin és l'últim punt?19:37
rcarrerasui, estava apuntant les feines19:37
rcarrerasva, darrer punt19:37
rcarrerasAcceptació de xerrada sobre tarifes elèctriques19:37
rcarrerasaquí volia posar xerrades off-tòpic que hem tingut alguns cops19:38
wgafoLa veritat que ara en fred, queda ben lluny de la temàtica. Si almeys es pogués relacionar d'alguna manera amb el programari lliure...19:38
rcarrerasperò el tomàs ja es va avançar19:38
rcarrerashem tingut xerrades de robòtica que no han tingut gairebé res de programari lliure19:38
ubuntaires_teleg<cubells> Segons la meua opinió no sé si aquesta s'hauria d'anul·lar, però el que sí que faria és no acceptar-ne més que no tinguin res a veure amb ubuntu/programari lliure19:39
rcarrerasfetes amb windows i powerpoint19:39
wgafoJo pensava que sí, com a maquinari muntat per un mateix19:39
sisco_ja, però és robòtica19:40
wgafoAixò sí, però per torpesa dels presentadors19:40
sisco_totalment d'acord amb el cubells19:40
rcarrerasn'hem tingut d'arduino, però això sí que és pl19:40
sisco_i tant19:40
rcarrerasno ho sé, és cert que no és ubuntu ni pl, què fem?19:41
sisco_fins ara sembla que hi ha consens a no acceptar-ne més endavant cap que no tingui a veure amb ubuntu/PL, oi?19:42
ubuntaires_teleg<cubells> El problema el tinc jo perquè no sé si fer la de comandes o la de django 😂19:42
ubuntaires_teleg<cubells> @sisco_ [<sisco_> fins ara sembla que hi ha consens a no acceptar-ne més endavant cap que …], +119:42
ubuntaires_teleg<cubells> el paco no està veritat?19:42
rcarrerasno19:42
josepgallarttrovo que tenim unes normes clares, si nosaltres som els primers en saltarnosles...19:43
sisco_+119:43
wgafoJo li preguntaria al Paco si pot relaclionar-lo d'alguna manera amb el programari lliure, perquè amb l'ubuntu segur que no19:43
rcarrerassegons ell, ho té tot a veure19:43
rcarrerasperò no m'ha explicat com19:43
sisco_doncs ja seria responsabilitat seua19:43
ubuntaires_teleg<cubells> Si estiguera li preguntaria si una hora és molt o no per fer la xerrada19:44
ubuntaires_teleg<cubells> sobre l'estalvi19:44
ubuntaires_teleg<cubells> però si no hi és, no ho sabem19:45
wgafoEl problema és que hem de decidir ja , sinó podria algun de nosaltres demanar-li en privat que ho expliqui19:45
rcarrerasa veure, li pregunto en privat si sap com lligar-ho, aviso al telegram i decidim?19:45
sisco_perfecte rcarreras19:45
ubuntaires_teleg<cubells> ok19:45
wgafo+1 rcarreras19:45
rcarrerasdoncs fem això19:46
rcarrerasteniu més coses?19:46
sisco_perfecte, moltes gràcies19:46
wgafoPer la meva part , no19:47
sisco_jo tampoc19:47
josepgallartres mes19:47
ubuntaires_teleg<cubells> off-topic: tots bé per ahí dalt?19:47
sisco_per Ponent sí... i per baix?19:48
wgafoDe moment sí19:48
ubuntaires_teleg<cubells> Bé, anem aguantant...19:48
rcarrerasa Occident també19:48
josepgallarttot ok19:48
ubuntaires_teleg<cubells> Perfecte, vols vull a tots sans19:48
sisco_rcarreras, XDDD19:49
wgafoA l'Hospitalet de Llobregat ens mirem tots uns als altres com apestats, però anem bé...19:49
sisco_rcarreras, tu ets a Occident?19:49
sisco_d'on?19:49
sisco_és mutu cubells19:49
rcarrerasmés o menys, a Terrassa19:49
wgafoA la variant lingüístic nord-occidental19:49
sisco_mmmmmm, no sé19:49
sisco_a Terrassa variant nord-occidental?19:50
sisco_de quina llengua?19:50
rcarrerasde catanyol19:50
sisco_així sí, em callo19:50
wgafoA l'Hospitalet, neng!19:51
rcarrerashehe19:51
sisco_XD19:51
wgafoVinga, m'en retiro, bona nit!19:52
rcarrerasbona nit19:52
ubuntaires_teleg<cubells> au joventut!19:52
josepgallartbona nit!!19:52
sisco_sí, ja estem i hem fet uns quants OTs19:52
sisco_nanit19:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!