/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/07/#ubuntu-hr.txt

Hrkikoji je razlog da neki email servisi tako jebeno sporo proslijedjuju email koji dobim16:54
Hrkinpr. zoho.com pa mail im kasni 1 dan16:54
Hrkikako jebote danas to mozes kasniti...16:54
=== _chaky_ is now known as chaky

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!