/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/08/#ubuntu-no.txt

sjnforum.ubuntu.no er dødt, eh?14:46
Mathiasfor lenge siden15:01
Mathiassånn, da redirecter det til ubuntu.com :P15:09
Mathiassjn: noe du tenkte på eller? :P15:09
sjnMathias: nah, snublet bare innom et sted som nevnte ubuntu norge, så jeg ble nysgjerrig på om det vart no liv her :-)15:52
Mathiaser mer liv i offtopic-kanalen16:17
sjnhva er "on topic" her?16:39
MathiasEr en lang historie, men #ubuntu-no-offtopic er både offtopic og ontopic :p23:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!