/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/10/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> El Miquel Adroer ha ofert una xerrada i ja l'he apuntada al wiki. Ara faré una segona crida a la participació.09:05
ubuntaires_teleg<rcarreras> Carai, que motivat. I el pingüí de la samarreta és un plus.10:36
ubuntaires_teleg<cubells> Ara que estàs aquí, penso que hauríem de repensar la durada de les xarrades. Una hora de xerrada pot ser massa per a non experts. Pot ser reduir les xerrades a 30 min, encara que es puguen agafar 2 mitges hores per una xerrada de conti gut, penso que pot ajudar a més gent a participar i a diversificar el temari.10:40
ubuntaires_teleg<cubells> Què en penseu?10:40
ubuntaires_teleg<rcarreras> Em sembla bé i s'ha fet algunes vegades. El problema sol ser que la gent s'allarga, però sempre se'ls pot tallar, a bones o a males.10:43
ubuntaires_teleg<rcarreras> quan s'ha fet és perquè el ponent ho ha demanat, perquè hi ha gent a la que una hora ja li és justeta.10:44
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [Què en penseu?], Jo crec que si creus que per a la teua xerrada n'hi ha prou amb 30-45 minuts pots dir-ho i acabar quan et vagi bé. El temps sobrant fins la següent xerrada es pot aprofitar per a resoldre dubtes o petar-la14:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> Sí, jo crec que en Vicent, home de poques paraules, es refereix a mirar d'orientar les festes a fer xerrades de 30 min, fent així la graella i dient als ponents que la idea és aquesta. M'equivoco?15:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!