/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/10/#ubuntu-no.txt

MementoveriHei. Har akkurat installert seneste versjon av Ubuntu. Under oppsettet virker det som at en del av tillegsprogrammene og driverne ikke ble installert. Nå prøver jeg å få installert grafikkdriverne ifra nvidia, men i livepatch miljøet så har alternative for nvdia driverne blitt låst av. Prøve å installere driverne i fra terminal, men terminal ville hente media fra cdrom og jeg har installert ubunutu på USB. Hv09:45
Mementoveriordan kan jeg få terminal til å lese fra USB, som om det var cdrom slik at jeg får installert driverne.09:45
MementoveriTakker for svar og eventuelt andre løsninger. :)09:46
MementoveriHolder på å fikse router her også, så det kan tenkes at jeg mister nettet etterhvert.12:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!