/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/11/#ubuntu-nl.txt

waterkipwat was ookalweer het commando om alle build-deps van een package te installen?12:54
waterkipsrc packages enablen en dan apt-get build-deps13:02
Cugel2Geef je nou zelf het antwoord?13:44
JanCwel zo beleefd toch, dat anderen niet verder hoeven te (helpen) zoeken...  :)15:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!