/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/11/#ubuntu-no.txt

MementoveriHei. Er det noen her som har erfaring med å få installert grafikkdriverne fra nvidia? Har ubuntu 20 og får ikke installert det fra livepatch da driverne har blitt "blokkert". Har prøvd å installere i fra terminal, men blir etterspurt om å sette i cdrom med ubuntu.Har ikke cdrom da det er installert i fra usb. Hadde satt pris på hjelp med å få installert driverne. Takk på forhånd. :11:21
MementoveriNoen her som har erfaring med iristech på ubuntu?20:51
Mementoverii> Lastet ned programmet, men det er ikke tar.gz format det er heller i zip. I forklaringen så står det at hvis man pakker ut tar.gz filen så får du et appimage, men det eneste jeg får er alle filene pakket ut fra zip filen.20:53
=== peterbb_ is now known as peterbb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!