/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/12/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Bon dia. Recordeu que dissabte vinent tenim la no-jam. Quedem a les 10:00 hores a #ubuntu-cat@freenode.net i ens organitzem per treballar.08:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!