/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/17/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> Ja estem ahí06:01
ubuntaires_teleg<cubells> Ahir pujaren les modificacions en base-files per preparar la nova versió06:02
ubuntaires_teleg<cubells> jo ja tinc la gorilla06:02
ubuntaires_teleg<ggrappa> Jo no hi podré ser, a la no-jam: tinc feina urgent i inajornable de la fàbrica 😞.07:44
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Jo sóc a Barna, amb un compromís previ (crec que ja ho vaig comentar)07:50
rafael_carrerasBon dia. Hi ha algú per la no-jam?08:08
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ai, mare, que hem fet tots fugina. A la pròxima, li haurem de dir sí-jam, a veure si així...14:41
ubuntaires_teleg<rcarreras> doncs sí14:53
ubuntaires_teleg<rcarreras> Si a ningú li sembla malament, faré un correu a la llista per quedar el dissabte 24 a les 10h per fer una prova del jitsi de guifi.net.15:34
ubuntaires_teleg<wagafo> Jo amb el rotllo de la tornada al 100% online no he mirat ni l'agenda, ho sento18:55
ubuntaires_teleg<rcarreras> Jo també tenia feina de la fàbrica, així que...19:32
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @rcarreras [Si a ningú li sembla malament, faré un correu a la llista per quedar el dissabte …], Endavant19:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!