/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/21/#ubuntu-hr.txt

=== _chaky_ is now known as chaky
ivokshbogner: to je standard u A109:12
ivoksnisam ih ja nista trazio09:12
hbognerivoks, to je onda neŇ°to novo, prije nisu htjeli razvlacit po stupovima09:30
ivokshbogner: ima par godina vec11:02
ivoksdubrava je tako rijesena11:02
hbognersuper, drago mi za tebe, al sam i malo ljubomoran :)12:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!