/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/21/#ubuntu-lt.txt

mgedmingnome-control-center klaviatūros trumpiniai -> + -> "Ko_manda" (o ir headerbare "Pridėti pasirinktinis trumpinį")08:40
mgedminkur šitie gyvena08:40
mgedminhttps://translations.launchpad.net/ubuntu/groovy/+source/gnome-control-center/+pots/gnome-control-center-2.0/lt/+translate?batch=10&show=all&search=Ko_manda08:44
mgedminok, pataisyta, o kaip upstreamui nusiųsti?08:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!