/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/22/#ubuntu-si.txt

CrazyLemonpitastrudl pitastrudl13:54
CrazyLemoni need u13:54
CrazyLemonoziroma če ima kdo drug staro verzijo Master PDF editorja13:54
CrazyLemonko se je dalo še urejat brez licence13:55
CrazyLemonpa watermarkov13:55
zbelocal/masterpdfeditor-free 4.3.89-114:16
zbeTale je zastonj14:16
CrazyLemonsamo če si local :P14:16
zbeJa pr men je ja :P14:16
CrazyLemonmam točno to verzijo :)14:17
CrazyLemonmoram dat nekam na cloud da se ne zgubi!14:17
CrazyLemon:)14:17
zbeAja sm mislu da rabs dobit al pa kej uredit14:17
zbehttps://aur.archlinux.org/packages/masterpdfeditor-free14:18
zbesource_i686=("http://code-industry.net/public/master-pdf-editor-${pkgver}_i386.tar.gz")14:18
zbesource_x86_64=("http://code-industry.net/public/master-pdf-editor-${pkgver}_qt5.amd64.tar.gz")14:18
zbeEvo loh s tle potegnes ce rabs14:19
CrazyLemonsej sem rabu..sam sem že najdu na eni spletni strani to verzijo in sm jo že zdownloadal..hvala vseeno :)14:27
CrazyLemonhttps://www.youtube.com/watch?v=4h_27l5F89E14:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!