/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/10/29/#ubuntu-es.txt

Kumoolexcepto que ahora hay mucha gente en telegram03:41
ismaelhola una ayudita?18:57
ismaelhola una yudita19:07
ismaelalguine me puede ayudar19:09
ismaelhola19:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!