/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/02/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon vespre!19:55
ubuntaires_teleg<rcarreras> Hola, bon vespre20:00
ubuntaires_teleg<rcarreras> El primer punt és la valoració de la festa20:01
ubuntaires_teleg<rcarreras> us va agradar?20:01
josepgallart molt, va ser molt interesant20:02
ubuntaires_teleg<rcarreras> a mi també em va agradar20:02
aniolgarciaVaig haver de marxar a la tarda, però l'estona que hi vaig ser va estar molt bé!20:04
ubuntaires_teleg<rcarreras> jo diria que va anar més fluïda que la primera20:05
ubuntaires_teleg<rcarreras> va ser més natural20:05
josepgallartsi anem trobant la mida20:06
josepgallarttot i les dificultats, la gravació va ser una bona iniciativa20:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí, però la va fer l'Ismael, i no algú de l'equip.20:08
ubuntaires_teleg<rcarreras> ho dic perquè vam fallar amb això, tot i tenir-ho previst20:09
ubuntaires_teleg<rcarreras> bé, alguna cosa més de la reunió?20:11
josepgallartno20:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> doncs vinga, segon punt20:12
ubuntaires_teleg<rcarreras> m'ha arribat el correu que arriba cada dos anys per la renovació del LoCo20:13
josepgallarti ara que cal fer?20:13
ubuntaires_teleg<rcarreras> se suposa que haig de respondre al LoCo Council i veure quan ens fan la reunió per defendre la renovació20:14
ubuntaires_teleg<rcarreras> i fer abans una pàgina al wiki i tot allò20:14
ubuntaires_teleg<rcarreras> què, ho fem o no?20:14
josepgallartjo diria que si, pero em temo que puc aportar poc en aixo20:15
aniolgarciaHo hauríem de fer, no?20:15
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí, se suposa que sí20:15
ubuntaires_teleg<rcarreras> doncs ho fem20:15
ubuntaires_teleg<rcarreras> vaja, que ho faig jo20:16
josepgallartmoltes gracies20:16
ubuntaires_teleg<rcarreras> molt bé, algun tema més?20:16
josepgallartBones festes!!!20:20
ubuntaires_teleg<rcarreras> igualment!20:20
ubuntaires_teleg<rcarreras> i bona nit també20:20
josepgallartBona nit!20:21
aniolgarciaBona nit, igualment!20:21
ubuntaires_teleg<ggrappa> Mecatxis, se m'ha passat per complet la reunió! 😔21:57
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @ggrappa [Mecatxis, se m'ha passat per complet la reunió! 😔], a mi no, però ja vaig dir que no podria venir (crec que ho vaig dir)21:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!