/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/06/#ubuntu-hr.txt

jellyne bas, najkompliciraniji program je bio tetris, najkorisniji je vjerojatno adaptacija boot loadera iz Pirates!09:11
jellyC128 ima automatski boot sa diska, ima naredbu za ići u c64 mod, i može preseedati keyboard buffer za c64 mod tako da se automatski upiše naredba za učitati prvi program sa diska i pokrenuti = automatski boot za c6409:12
dodobasyutro10:06
MmikeJel' koristi tko Airflow apachetov?13:37
dodobaskoja drama u F1 :)18:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!