/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/06/#ubuntu-tr.txt

kubi_iyi akşamlar. ben ubuntuda zoom kurduğumda sesim karşı tarafa çok az gidiyor. büyük ihtimalle ses kartı sürücüsü doğru kurulmuyor. ne yapmalıyım?15:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!