/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/07/#ubuntu-dk.txt

Nikolaj_basherGod aften :-) Er der nogen af jer der har erfaring med at sætte nginx op?19:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!