/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/12/#ubuntu-nl.txt

coconutIemand hier al een keer een ppa gemaakt met launchpad?18:15
Cugel3Ik niet.18:19
oerheksIk ook nogsteeds niet ...18:22
oerhekshttps://askubuntu.com/a/71516 --- https://packaging.ubuntu.com/html/getting-set-up.html ---- https://help.launchpad.net/Packaging/PPA een start18:23
coconutThnx! Mag je wallpapers van andere distro's ook uploaden denk je?18:48
oerheksAls de licentie het toestaat, ja.18:53
oerhekscreative comons en dergelijke..18:53
oerhekswel aan bronvermelding doen, natuurlijk.18:53
coconutoerheks, bronvermelding op de website van de ppa? Waar vind ik de licentie van de wallpapers?19:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!