/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/14/#ubuntu-hr.txt

dodobasMmike: da imam, jedan mali ispod stola ... 07:58
dodobassta je ovo, neki usporen ponedjeljak ? :)10:11
hbognero/11:16
vilenijutro12:29
respawn_jutro12:29
dodobasoso google na gablec ... https://www.google.com/appsstatus#hl=en&v=status13:00
respawn_kod mene sve radi13:01
dodobaspih, svaki monitor trosi 10-15W ... 20-30W ukupno15:11
hbogneraaarhhghg hghg15:13
hbognerkoji klinac15:13
hbognerAccess denied for user 'user_user'@'x.x.x.x' to database 'mysql'15:14
hbognermolim promjenite bazu na koju se vaša aplikacija pokušava spojiti, vasa baza je user_db15:15
hbognerkazu promjenili su, pogledam log: Access denied for user 'user_user'@'x.x.x.x' to database 'mysql'15:15
hbognerpa niste promjenili, jos se pokusavats epojiti na krivu bazu15:15
hbognermoja pretpostavka je da su promjenili naziv konekcija koja se koristi za spajanje na bazu, znaci u definicij konekcije je naziv baze koji nemora biti isti s nazivom baze ...15:16
hbognerpa pucat cu u nekog15:16
dodobashbogner: mozda gledas log na krivom serveru ? :)16:54
hbognerjedan jedini mysql server u toj firmi, i jos je bas mysql a ne mariadb17:02
dodobasko da bi mariadb rjesila problem korisnika :)17:02
hbognerma nebi, jos bi bilo gore, ona nije podrzana, a mysql je 5.x.y verzija17:32
hbognerproblem bi rjesilo da nabave softver koji radi :)17:32
hbognernije na kraju to, nego se softver sam automatski spaja na dvije baze, jednu za koju ima pristup i drugu za koju nema pravo nikakvog pristupa17:33
hbognerMmike, evo ovo ti taman stane u jedan cosak ureda: https://www.se.com/ww/en/product-range/65643-easy-ups-3s/27602434153-easy-ups-3s/?N=1929889099+363964327319:41
hbogner10k ups19:41
Mmikehbogner, jel tih? :)22:53
hbognertih ko V8 na 3000rpm22:56
hbognerto je normalni rad, kad nestane struje onda je malo glasniji22:57
hbognerplus ne zaboravi zvucni alarm da je nestalo struje22:58
=== _chaky_ is now known as chaky

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!