/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/18/#ubuntu-si.txt

msev-a obstaja oneliner da mi tail -1 izpiše za serijo datotek z nekim imenom, sam na koncu imajo številke po vrsti v imenu te fajli  recimo file1 file2 itd11:00
idioternafor f in file* ; do echo $f: $(tail -1 $f) ; done11:06
idioternato ti izpise ime datoteke: <zadnja vrstica> za vse datoteke k se jim ime zacne s file11:07
idioternace so presledki v zadnji vrstici pomembni, potem to ni dobra resitev, ker vec zaporednih presledkov spremeni v enega11:07
msev-so pomembni12:06
msev-a kr tko se lahko piše notr v cmdline12:06
zbeAl pa ce v skripto napises12:42
zbeDas se $1 argument namest file pa klices pol findtail.sh file* .. odvisn kolk se ti da fensi bit :P12:44
pitastrudllahko pa pač uporabiš find in zraven še -exec komando pokoristis za vsak najden fajl12:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!