/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/27/#ubuntu-hr.txt

CrazyLemonobrut reliable u smislu da cu dobiti validan key da01:37
CrazyLemontaj lvlgo ne postoji vise :/01:44
dodobasyutro09:08
respawn_jutro09:08
dodobasmeh, zna li netko gdje pratit newse oko windowsa i njihovog ekosustava ?09:26
obrutijao ! :)10:37
obrutdodobas: probaj na alt.comp.os.windows-1010:37
dodobasjos da mi je nac neki usenet reader :)10:39
sillyslux__https://streaming.media.ccc.de/rc3/13:15
sillyslux__dodobas, tin13:15
dodobassillyslux__: what ?13:17
sillyslux__tin newsreader app13:18
dodobasnema za windwos, ahahah :)13:20
dodobashmm, ima `pan` ...13:21
sillyslux__kako si muga uc u #ubuntu-hr s windowsom?13:25
dodobaspa spojio sam se s ssh na debian server ? does that count ? :)13:25
sillyslux__lol okee13:26
respawn_http://www.ubuntu-hr.org/ ne radi13:26
respawn_This page isn’t workingwww.ubuntu-hr.org is currently unable to handle this request.13:27
respawn_HTTP ERROR 50013:27
dodobasrespawn_: dugo je vec tako ... koliko mi je poznato, bilo je nesto sa serverom, pa se nisu jos vratili svi servisi13:32
dodobasa ne znam ni hoce li13:32
Mmikee, zna netko objasnit koji kufer se to sa centosom desava?17:56
Mmikesvi su se nesto uzjogunili17:56
hrvojepa di si bio zadnjih mjesec dana :D19:45
hrvojecentos 8 podrske ce biti jos godinu dana, centos postaje centos stream i zamisljen je kao upstream za rhel19:46
hrvojeuzjebali su se svi jer su migrirali dosta toga na centos 8 racunajuci da su mirni X godina i onda su se razocarali :D19:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!