/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/12/29/#ubuntu-nl.txt

arvindaHalllo22:04
arvindaDraai nu Ubuntu mate( de laatste LTS) maar mij Google chrome fonts zijn lelijk. Iemand tips om deze te verbeteren?22:05
Cugel3Zou het anti-aliasing kunnen zijn? https://superuser.com/questions/1239578/chrome-font-not-rendering-properly-after-ubuntu-update22:07
arvindaGa ik gelijk proberen22:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!