/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/02/14/#ubuntu-no.txt

kassethJeg har installert en gammel og en ny versjon av et program. Jeg vil slette den gamle versjonen. Men jeg finner ikke ut hvor denne gamle versjonen er, altså i hvilken mappe. Den nye versjonen finnes i mappa /opt, men den gamle versjonen er ikke der. Jeg kan likevel åpne denne gamle versjonen fra menyen - både den gamle og nye versjonen er i menyen. Den gamle versjonen kan jeg åpne, det fungerer. Men hvor er programmet lagret? Er det andre map17:12
kassethper man kan lete i, annet enn /opt ?17:12
Mathiasdu kan lese i desktopfila som dukker opp når du søker på programmet :p17:49
kassethfant ut at jeg hadde installert den gamle versjonen gjennom package manager, og kunne uninstall der.18:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!