/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/08/27/#ubuntu-pl.txt

sklorpiondzień dobry, przychodzę z pewną zagwostką dotyczącą mount. Za żadne skarby nie mogę zamontować dysku jako "rw". Nie mogę tego zrobić mimo takich sprytnych rozwiązań jak opcaj "rw" w poleceniu i fstabie. Myślałem, że może do jakiejś grupy użytkownik nie należy to przypisałem się do storage i disk.  Nic, nie mogę zapisać nic09:40
sklorpionna dysku.09:40
sklorpionnie mam pomysłu gdzie szukać, są jakieś "reguły" ( policy ) systemowe, które nadpisują opcje montowania?09:41
mati75ntfs?10:05
sklorpionext410:08
sklorpionżadne cuda10:08
mati75fsck było?10:18
sklorpionnie, już chmod i jakieś dla mnie nowum setfacl -R -d -m u::rwx,g::rwx,o::rwx przerabiam, ale nic to nie pomaga. Zrobie fsck10:24
sklorpionfsck - bezbłednie.10:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!