/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/08/30/#ubuntu-cat.txt

rcarreras[m]Bon dia equip.07:04
rcarreras[m]Dimecres 1 de setembre. tornem a la feina amb la reunió mensual, a les 21:00 h al canal #ubuntu-cat de Libera.chat, disponible també a Matrix-Riot i Telegram.07:04
rcarreras[m]https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Reunions07:04
rcarreras[m]Salut!07:04
wagafoGràcies rcarreras: sant tornem-hi!07:21
ubuntaires_teleg<josepgallart> Avui ma arrbat aquesta joguina12:43
ubuntaires_teleg<josepgallart> No es linux pro si que es programari lliure12:43
ubuntaires_teleg<josepgallart> PineTime SmartWatch (segellat): PINE STORE … https://pine64.com/product/pinetime-smartwatch-sealed/12:46
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @josepgallart [No es linux pro si que es programari lliure], i què és si no és linux?14:08
ubuntaires_teleg<josepgallart> Nomes era informació, per que algun reportatge diu que es Linux14:09
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @josepgallart [Nomes era informació, per que algun reportatge diu que es Linux], ok14:13
ubuntaires_teleg<wagafo> No té un sistema operatiu pròpiament dit, perquè és molt senzill (mireu el preu, em sembla que menys de 30 euros, i compareu amb qualsevol rellotge intel·ligent del mercat). Té un "firmware" que es diu InfintiTime qué és programari lliure. Aquí hi ha més informació: … https://infinitime.io/14:15
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> ok, gràcies @wagafo14:17
ubuntaires_teleg<josepgallart> Es cert i el preu final son uns 100€ dons cal sumar al preu de venda el iva, transport i aduana14:17
ubuntaires_teleg<wagafo> I és maquinari lliure, com tots els dispositius de Pine.14:17
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @wagafo [I és maquinari lliure, com tots els dispositius de Pine.], això sí14:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!