/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/10/03/#ubuntu-hr.txt

Mmikejelly, dobrodosao :D20:17
jellyjel ova Sistemci grupa uvijek puna glupih komentara?20:18
jelly"nešto mi ne radi u bashu" "koristi zsh" "nešto mi ne radi u windowsima" "instaliraj linux"20:19
Mmikene bas20:19
Mmiketo su sistemci relaxed20:19
jellyovo je Sistemci Hrvatska20:19
jellypa opet20:19
Mmikeu znatno manjoj mjeri :)20:19
jellyvidjet ćemo20:19
jellyza "get a better shell" bi dobio warning da bude konstruktivan, na #debian20:23
jellyako se ponovi, mute20:23
jellyiz nekog razloga morao sam maknuti m. uz URL-a i staviti desktop view da uopće mogu kliknuti comment20:26
jellyali kad sam vidio da SOMEONE IS WRONG ON THE INTERNET...20:30
jellynije smjelo ostati ignorirano20:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!