/srv/irclogs.ubuntu.com/2021/12/04/#ubuntu-nl.txt

coconutEen van ons hier problemen gezien met de ommezwaai van ipv4 naar ipv6 onder isp ziggo?15:59
JanCwat bedoel je met problemen, coconut ?17:05
JanCnormaal gezien blijft IPv4 ook gewoon werken naast IPv6 trouwens17:05
JanCik heb geen Ziggo, maar mijn ISP geeft me al jaren IPv6 en dat werkt (grotendeels) probleemloos17:08
coconutJanC, problemen met de verbinding in het algemeen, probeer weg te blijven van problemen gezien ik een eigen router heb en daar geen support op zit17:08
JanCmodem/router bedoel je?17:10
coconutja modem in brigde met eigen router erachter17:10
JanCoh, dus niet eigen modem/router maar afzonderlijke erachter17:11
coconutklopt17:11
JanCals je router IPv6 correct ondersteunt mag het geen probleem zijn, lijkt me17:11
coconutah, das iig al positief dan :)17:12
JanCen OpenWRT & dergelijke doen dat wel correct17:12
coconutja ik heb ook open source router gelukkig17:13
JanCveel mensen gebruiken dat soort router OS al jaren met IPv6, dus ik zou geen problemen verwachten17:13
JanCook niet met je Ubuntu & andere PCs erachter trouwens17:14
JanCtenzij je nog ergens een PC met een héél oud OS hebt  :)17:14
coconutklinkt goed :)17:14
JanCWindows 95 en zo misschien best vermijden  ;)17:14
coconuthehe, nee die kom ik thuis niet meer tegen volgensmij17:15
JanCen zelfs die zou gewoon moeten werken met IPv417:15
JanCaangezien dat normaal ook wel beschikbaar blijft17:15
coconuthuhu, ziggo doet ook dual stack volgensmij17:15
JanCals Ziggo nu pas IPv6 uitrolt is dat eigenlijk wel erg laat trouwens17:16
JanCof ondersteunde je modem het voorheen niet?17:17
coconutzover ik het verhaal begrijp hadden ze dat al gedaan met klanten die enkel het ziggo modem gebruiken, en mensen met eigen router nu pas(begin december)17:17
coconutmijn modem is vrij nieuw eigenlijk17:19
JanCalleen de modem zou echt relevant mogen zijn, lijkt me? nu ja...17:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!