/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/02/05/#ubuntu-nl.txt

Maikhey oerheks14:40
Maikcoconut was op zoek naar je14:40
oerhekshoi Maik 14:42
coconutoerheks, ik vroeg mij af of je interesse had in een NAS, ik doe die namelijk weg14:42
oerhekshoi coconut 14:43
coconutkost je niks en het is een synnology14:43
oerhekseen nas? welk type??14:43
coconut*synology14:43
coconutmoet even kijen welke type het is14:44
coconutheeft twee harde schijven en heeft een maand of twee gedraaid14:44
oerhekssynology, draait op linux 14:45
coconutis alweer een jaar of 3 oud denk ik14:45
oerheksik 'had' er 1 met 4 disks, lawaai dat hij maakte :-D14:45
oerhekskomt door goedkope schijven, denk ik14:45
coconutgeen idee eerlijk gezegd of ie linux based is14:45
coconuthmm, schijven waren goeie, en inderdaad daar maakt ie geluid mee....14:46
oerheksIk vind het lief dat je het vraagt, maar ik kan er zo weinig mee.. ik heb nog een webdisk hier, 1 tb..14:46
coconutok14:49
coconutben je iig eerlijk :)14:50
oerheksMaar waarom doe je hem weg? 14:53
oerheksvroege voorjaarsopruiming?14:53
coconutnee hij staat maar in het stof te staan en ik gebruik hem al jaren niet meer, teveel geluid14:56
* coconut houd van stilte14:56
oerheksoh, ik heb hier ook nog 1-2 disken liggen voor remy ..14:59
JanCSynology gebruikt iets afgeleid van Debian15:36
coconutdan hebben ze in principe wel een goeie keus gemaakt toch?15:43
JanCAsustor & Netgear doen dat ook, en vermoedelijk ook andere NAS  :)15:45
JanCwel met aangepaste kernel en meestal zonder APT en zo...15:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!