/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/02/09/#ubuntu-nl.txt

killswitchPreffered language = dutch?13:45
selckinja13:48
killswitchTop. Ik heb waarschijnlijk een hele stomme vraag. Ik heb namelijk geen idee hoe ik de keyboard layout correct in stel om bijvoorbeeld trema 'e' te typen. Werkt dit bij jullie wel en wat zijn jullie instellingen?13:52
selckinhttps://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/keyboard-layouts.html.en13:54
selckinhoe je het typed hangt ook af van uw keyboard, ik heb hier azerty, denk dat .nl qwerty is ?13:55
killswitchIk heb geprobeerd naar 'dutch' te switchen. Maar die layout komt niet overeen met wat er op de keycaps van mijn toetsenbord staan (qwerty inderdaad)13:58
selckinhttps://www.iused.be/content/617-wat-is-het-verschil-tussen-qwerty-nl-qwerty-int-en-azerty14:02
killswitchLijkt erop dat ik het eindelijk opgelost heb https://unix.stackexchange.com/questions/289087/dead-key-functionality-with-us-intl-layout-in-fedora-23. Beetje vervelend dat de correcte layout voor nl blijkbaar standaard niet zichtbaar is. In ieder geval bedankt voor je hulp!14:13
selckinits the linux way (tm)14:14
killswitchAchja, over het algemeen ben ik een tevreden gebruiker. Vooral met het werk van Valve in Proton en de EAC compatibiliteit kan ik straks die Windows partitie (alleen voor games) eindelijk formateren14:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!