/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/02/19/#ubuntu-hr.txt

ivoksha16:28
ivoks18.2. je 6kw solarna elektrana proizvela vise energije nego je stan potrosio (za grijanje, kuhanje...)16:29
ivokspa to mi je malo sokantno, mislio sam da je break even dan negdje u travnju16:30
ivoksjest da je veljaca ove godine toplija nego prosle, ali opet... 15kwh generirano, 12kwh potroseno na grijanje16:30
jellykad je toplija deset stupnjeva22:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!