/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/02/19/#ubuntu-pl.txt

lisu_o/19:59
Ashiren 20:15
lisu_Szlyszli newsa? podobno nowa Winda (w senise już nr 11) będzie wymagać konta MS i trzeba będzie aktywować tylko siecią.20:29
lisu_... ale to tylko ploty.20:30
mati7511 już jest21:09
mati75od bety wymagalo konto ms21:09
Ashiren:3 https://i.redd.it/m1iz0dmg9si81.jpg21:16
mati75happy caturday https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274015811_1315922025589003_1481472359599005301_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=3xvLAv4RDyEAX9a9uA0&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=00_AT8qBdwn1Sf4TFsZJrv4-5qfr2BDuCApUFrXgt1fkyZPJQ&oe=6215D7E421:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!