/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/03/02/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Em sembla que no podré ser-hi, estic de jardiner de guàrdia.11:54
ubuntaires_teleg<wagafo> Les flors són més importants que els bits11:55
ubuntaires_teleg<ggrappa> La flor és un octogerani....11:59
ubuntaires_teleg<wagafo> He de baixar un moble perquè se l'emportin demà, si no hi soc a les nou, ja sabeu..19:04
ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon vespre!!19:57
ubuntaires_teleg<rcarreras> Bon vespre!20:00
wagafoBona nit!20:00
aniolgarciaHola, bona nit!20:00
ubuntaires_teleg<rcarreras> ara feia temps que no ens vèiem20:00
wagafoSí, dos mesos20:00
wagafoEns vam saltar la reunió de febrer sols, no?20:01
ubuntaires_teleg<rcarreras> bé doncs, diria que la de gener també20:01
wagafoSí, no ho recordo20:02
ubuntaires_teleg<rcarreras> sí, ja ho he mirat20:02
wagafoPotses us hagi de deixar, ara vindran a ajudar-me a baixar un sofà que s'ha d'emportar l'ajuntament demà20:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> d'acord20:03
wagafoTenim algun lloc per a l'a festa?20:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> a veure, que jo recordi,la propera festa, en teoria, tocaria fer-la a València20:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> però hauríem de parlar amb el Vicent20:04
wagafoJa estan aquí, us deixo, s'haurà de preguntar al Vicent20:04
ubuntaires_teleg<rcarreras> bé, als que quedeu, us sembla bé que intentem fer-la a València?20:06
ubuntaires_teleg<josepgallart> Siiiii20:06
aniolgarciaSí, oi tant! Jo encara no n'he vingut a cap, a València20:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> la veritat és que li podríem haver preguntat al Vicent abans de la reunió, però el secretari continua sense aparéixer. 😊20:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> Li preguntaré demà,a veure què hi diu. Tocaria al maig, ja decidiria ell el lloc, la data i els arrossos que farem, que és l'important.20:09
ubuntaires_teleg<rcarreras> què, alguna cosa més que li hagi de dir al Vicent?20:10
aniolgarciaCrec que no20:11
ubuntaires_teleg<josepgallart> No20:12
ubuntaires_teleg<rcarreras> molt bé, doncs ja estem, bona nit!20:13
ubuntaires_teleg<josepgallart> Bona nit!20:14
aniolgarciaBona nit!20:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!