/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/03/08/#ubuntu-rs.txt

milobithttps://www.youtube.com/watch?v=PoQFN_dAPEA16:36
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=PoQFN_dAPEA16:41
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=GAA7y3Bz2qo17:25
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=O3cXcMSogRU17:33
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=vw2kswGsrF017:48
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=vw2kswGsrF017:57
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=UlGi7lHGXt018:17
milobitpamet mi se muti18:19
milobita mozak me izdaje18:19
milobitad dodo odo18:19
tankosichttps://www.youtube.com/watch?v=0lJxN2j5pRc18:45
tankosichttps://www.youtube.com/watch?v=qugaxbaJnDg18:47
tankosichttps://www.youtube.com/watch?v=yrqsGA05vLI18:56
tankosichttps://www.youtube.com/watch?v=ytWs5fhmzEw19:12
tankosicodo dodo19:15
tankosicmozak me izdaje19:16
tankosica pamet mi nestaje19:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!