/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/03/24/#ubuntu-pl.txt

dawidwitam17:32
dawidMam problem bo posiadam thinkpad x230 klawisze podgłaszania i ściszania ni nie działą do kilkiu godzin17:33
dawidczy ktos morze pomuc17:34
mati75nie mazowsze17:42
mati75chociaż tutaj to tyczyn albo rzeszów17:42
mati75jakie środowisko czy cokolwiek17:42
mati75szlanej kuli nie mamy17:42
AshirenoO18:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!