/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/03/27/#ubuntu-pl.txt

Voldenetno tak, nieduży04:10
mrkubax10od jakiego czasu tak cicho tutaj?17:51
Ashirena jakos od kiedy przeszlo do libra18:12
Ashirentylko w soboty jako tako aktywnosc18:12
mrkubax10szkoda trochę :/18:14
mrkubax10mało kto używa IRC w dzisiejszych czasach18:14
mati75freenode zabiło irc18:16
mrkubax10raczej ten typ co podobno "przejął"18:17
mrkubax10freenode18:18
mati75tak o to mi chodziło18:25
mrkubax10Widać na tym wykresie nawet jak mało osób jest tutaj w porównaniu do Freenode: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/IRC_top_10_networks_2021.png18:45
mati75teraz to siedzą po telegramach, discordach i innych wynalazkach19:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!