/srv/irclogs.ubuntu.com/2022/12/06/#ubuntu-rs.txt

milobitkakoste ljudi16:15
milobit:)16:16
milobitja eto tako16:18
milobita bogumi mi nije ni lako16:18
milobitnajteze su ve od dvadeset i dvitri godine16:19
milobitsve od interesa16:19
milobita ovaj nizi broj ;)16:20
milobitje najboli16:20
milobitglava ne boli:)16:20
milobitni im ne fali16:20
milobitsamo su za zivot provod'16:21
milobita ja omatorija16:21
milobiti poludija16:21
milobitu ve stare dane :(16:21
milobitJA16:22
milobitimam jedan?*''  mali' problem16:23
milobitvodje kodmene nemore se nabavi stara 'masina'16:24
milobiti to mi muke stvara16:24
milobitja bi nes polovno'16:25
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=-eKVQIMZa3417:07
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=-eKVQIMZa3417:18
milobithttps://www.youtube.com/watch?v=-Vf9UCmAqJ417:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!